Doradztwo Restrukturyzacyjne Płock – restrukturyzacja firm

Każda działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem upadłości. Nietrafiona inwestycja, nie uregulowana przez kontrahenta duża faktura, problemy ze sprzedażą spowodowane dużą konkurencją lub jakieś zdarzenie losowe mogą być przyczyną kłopotów związanych z brakiem środków finansowych potrzebnych do regulowania zobowiązań w terminach. Utrzymywanie się takiej sytuacji w dłuższym czasie prowadzi najczęściej do utraty klientów i utraty rentowności. Zamiast jednak od razu zamykać przedsiębiorstwo, warto w pierwszej kolejności podjąć działania restrukturyzacyjne. Nasza firma DBC Dariusz Bobko pomoże Ci w wybraniu ścieżki restrukturyzacyjnej oraz sporządzeniu wniosku o upadłość lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jako doradca restrukturyzacyjny przejmiemy również funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Jeśli doświadczasz właśnie problemów z wypłacalnością, skorzystaj z naszych usług, a pomożemy Tobie i Twojej firmie.

Restrukturyzacja firm – co oznacza?

Restrukturyzacja firm to działania organizacyjne, kapitałowe w firmie, których celem jest poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura ta ma na celu zapobiec ogłoszeniu upadłości firmy. Restrukturyzacja majątku polega na wyzbyciu się aktywów nie przynoszących wystarczających dochodów na pokrycie swych kosztów, a restrukturyzacja wierzytelności może odbyć się w drodze zawarcia układu z wierzycielami, który może przewidywać między innymi wydłużenie terminów płatności, rozłożenie zobowiązań na raty, a nawet ich istotną redukcję.

Ogłoszenie upadłości – co daje?

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są zadłużone i z tego powodu znalazły się w trudnej sytuacji, przepisy przewidują możliwość ogłoszenia upadłości. Upadłość, tzw. konsumencka, ma dwie zasadnicze funkcje:

  • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów,
  • windykację, czyli odzyskanie pozostałych należności przez wierzycieli.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 19 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła nowy tryb postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie to umożliwia dłużnikowi istotne złagodzenie niekorzystnych skutków trudności finansowych poprzez szybkie podjęcie negocjacji układowych z wierzycielami przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony majątku dłużnika przed egzekucją oraz ochrony kluczowych umów przed rozwiązaniem przez kontrahentów.

Doradca restrukturyzacyjny – dlaczego warto skorzystać z usług firmy DBC?

Aby móc wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego, należy uzyskać odpowiednią licencję, którą przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej uzyskanie jest możliwe po wykazaniu się wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz zdaniu egzaminów, które obejmują: prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne, podatkowe, gospodarcze oraz pojęcia z zakresu zarządzania czy ekonomii. Taka szeroka wiedza pozwala świadczyć usługi na wysokim poziomie i wykorzystać w drodze postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wszelkie dostępne możliwości.

Firma DBC Dariusz Bobko wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którym zbyt wysokie zadłużenie paraliżuje bieżącą działalność, oferując:

  • doradztwo w zakresie wyboru ścieżki restrukturyzacyjnej (zawarcie układu z wierzycielami) lub upadłości,
  • pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami,
  • doradztwo restrukturyzacyjne,
  • doradztwo upadłościowe.

Ponadto osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zadłużenia, oferujemy:  

  • pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość.
Doradztwo Restrukturyzacyjne Płock restrukturyzacja firm

Wiele lat na rynku pozwoli nam wykorzystać wszystkie możliwości w walce o Twoją firmę.
Napisz do nas, a przeprowadzimy Cię bezpiecznie przez wszystkie procedury restrukturyzacyjne.