Nadzór budowlany Płock – Inspektor nadzoru inwestorskiego DBC Dariusz Bobko

Dariusz Bobko, inspektor nadzoru inwestorskiego, z powodzeniem od ponad wielu lat zajmuje się zarządzaniem inwestycyjnymi projektami budowlanymi. Szeroki zakres wykonywanych usług, w tym m.in. prowadzenie w imieniu inwestora procesów budowlanych, sporządzanie analiz efektywności zamierzeń inwestycyjnych, prowadzenie i koordynacja robót budowlanych, restrukturyzacja majątku i organizacji, sprawia, że firma DBC jest w stanie kompleksowo obsłużyć każdą, nawet najbardziej wymagającą, inwestycję. 

Zarządzanie inwestycyjnymi projektami budowlanymi – oferta firmy DBC Dariusz Bobko  

Firma DBC Dariusz Bobko oferuje usługi doradcze z zakresu:

 • prowadzenia w imieniu inwestora procesów budowlanych – nadzór inwestorski,
 • sporządzania analiz efektywności zamierzeń inwestycyjnych,
 • sporządzania biznes planów.
Nadzór budowlany Płock - DBC Dariusz Bobko

Ponadto zajmujemy się:

 • zarządzaniem podmiotami gospodarczymi,
 • zarządzaniem pionem ekonomicznym,
 • prowadzeniem negocjacji handlowych,
 • oceną rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • sporządzaniem budżetów projektów,
 • sporządzaniem planów gospodarczych, biznesplanów,
 • optymalizacją kosztów,
 • opracowaniem pulpitów dla celów zarządzania,
 • realizacją inwestycji budowlanych,
 • prowadzeniem i koordynacją robót budowlanych,
 • nadzorowaniem robót budowlanych,
 • kierowaniem budowami dużych obiektów lub zespołów obiektów,
 • sporządzaniem harmonogramów robót budowlanych,
 • sporządzaniem wycen robót budowlanych,
 • restrukturyzacją majątku i organizacji,
 • pomocą w przygotowaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • prowadzeniem restrukturyzacji i upadłości.

Czym jest nadzór budowlany inwestycji?

Nadzór inwestycyjny sprawowany przez inspektora nadzoru budowlanego ma na celu ochronę interesów inwestora. Osoba zatrudniona do takiego nadzoru jest odpowiedzialna za prawidłowy, zgodny z prawem budowlanym, przebieg procesów budowlanych na terenie danej inwestycji. Trzyma ona pieczę nie tylko nad kierownikiem budowy, ale także dba o raportowanie przebiegu prac, odbiera i potwierdza w dzienniku budowy prawidłowe wykonanie kluczowych robót, a w niebezpiecznych sytuacja ma nawet prawo decydować o wstrzymaniu budowy. Osoba odpowiedzialna za nadzór budowlany jest niezbędna na każdym etapie inwestycji – od momentu jej rozpoczęcia, poprzez wszelkie prace budowlane, aż po oddanie budynku do użytkowania.

Nadzór budowlany Płock

Usługa nadzoru budowlanego jest związana z wieloma etapami realizacji projektu. Dariusz Dobko pełni funkcję kontrolną, a także nadrzędną względem kierownika budowy i dokonuje kontroli budowlanej na każdym etapie prac budowlanych w imieniu inwestora. W związku z tym oferowany nadzór budowlany inwestorski w Płocku i okolicach polega między innymi na:

 • reprezentowaniu inwestora na budowie w trakcie inspekcji budowlanej,
 • sprawdzaniu jakości wykonywanych robót, a także materiałów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych, a także uczestnictwo w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń kominowych, urządzeń technicznych i odbiór gotowych obiektów budowlanych
 • przekazywanie obiektów do użytkowania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma sporo uprawnień, dzięki którym możliwa jest kontrola budowlana. W związku z tym między innymi wydaje polecenia kierownikowi budowy, które mają na celu usunięcie nieprawidłowości. Ponadto żąda przedstawienia ekspertyz dot. prowadzonych robót, certyfikatów, dokonywania poprawek, a także wstrzymania dalszych prac, jeśli kontrola budowlana wskaże, że ich kontynuacja może wywołać zagrożenie.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego – uprawnienia

Aby zostać inspektorem nadzoru inwestycyjnego, należy spełnić określone wymagania. Funkcję tę można pełnić samodzielnie, jednak trzeba posiadać wykształcenie techniczne w danej specjalności, wykazać się znajomością prawa budowlanego i wszelkich norm budowlanych, które obowiązują w danym kraju. Posiadana wiedza musi być również poparta odpowiednią praktyką zawodową. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego podlegają także przepisom zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nadzór inwestorski – ceny

Koszt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestycyjnego zależy od kilku czynników zawartych w umowie o nadzór inwestorski. Głównym wyznacznikiem jest ilość pobytów w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego, a te zależą od wielkości inwestycji oraz stopnia jej złożoności, czasu realizacji budowy, a także liczby podwykonawców. Niekiedy wynagrodzenie za nadzór inwestorski ustalane jest w formie procentu od kosztów inwestycji. 

Jeśli potrzebujesz na swojej budowie profesjonalnego inspektora nadzoru inwestycyjnego, wyślij zapytanie ofertowe w formie formularza, dostępnego na naszej stronie. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

Nadzór inwestycyjny – dlaczego warto wybrać firmę DBC Dariusz Bobko? 

Szeroka oferta usług od zarządzania inwestycyjnymi projektami budowlanymi, poprzez restrukturyzację i upadłości, aż po optymalizację kosztów i ocenę rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że firma jest w stanie w sposób kompleksowy obsłużyć każdą inwestycję. Ponad dwie dekady doświadczeń w zakresie nadzoru budowlanego sprawia, że radzimy sobie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami od naszych kontrahentów, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji.
Wyślij zapytanie ofertowe poprzez nasz formularz, a jak najszybciej skontaktujemy się z Tobą.