Doradztwo Restrukturyzacyjne – restrukturyzacja firm

Każda działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem upadłości. Zamiast jednak od razu zamykać przedsiębiorstwo, warto w pierwszej kolejności podjąć działania restrukturyzacyjne. Nasza firma DBC Dariusz Bobko pomoże Ci w wybraniu ścieżki restrukturyzacyjnej oraz sporządzeniu wniosku o upadłość lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jako doradca restrukturyzacyjny przejmiemy również funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Jeśli doświadczasz właśnie problemów z wypłacalnością, skorzystaj z naszych usług, a pomożemy Tobie i Twojej firmie.

Restrukturyzacja firm – co oznacza?

Restrukturyzacja firm to działania organizacyjne, kapitałowe w firmie, których celem jest poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura ta ma na celu zapobiec ogłoszeniu upadłości firmy. Restrukturyzacja wierzytelności może odbyć się w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości – co daje?

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są zadłużone i z tego powodu znalazły się w trudnej sytuacji, przepisy przewidują możliwość ogłoszenia upadłości. Upadłość, tzw. konsumencka, ma dwie zasadnicze funkcje:

  • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów,
  • windykację, czyli odzyskanie pozostałych należności przez wierzycieli.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 19 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła nowy tryb postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie to umożliwia dłużnikowi istotne złagodzenie niekorzystnych skutków trudności finansowych poprzez szybkie podjęcie negocjacji układowych z wierzycielami przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony majątku dłużnika przed egzekucją oraz ochrony kluczowych umów przed rozwiązaniem przez kontrahentów.

Doradca restrukturyzacyjny – dlaczego warto skorzystać z usług firmy DBC?

Aby móc wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego, należy uzyskać odpowiednią licencję, którą przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej uzyskanie jest możliwe po zdaniu egzaminów, które obejmują: prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne, podatkowe, gospodarcze oraz pojęcia z zakresu zarządzania czy ekonomii. Taka szeroka wiedza pozwala świadczyć usługi na wysokim poziomie i wykorzystać w drodze postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wszelkie dostępne możliwości.

Firma DBC Dariusz Bobko wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którym zbyt wysokie zadłużenie paraliżuje bieżącą działalność, oferując:

  • doradztwo w zakresie wyboru ścieżki restrukturyzacyjnej (zawarcie układu z wierzycielami) lub upadłości,
  • pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami,
  • doradztwo restrukturyzacyjne,
  • doradztwo upadłościowe.

Ponadto osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zadłużenia, oferujemy:  

  • pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość.
Doradztwo Restrukturyzacyjne restrukturyzacja firm

Wiele lat na rynku pozwoli nam wykorzystać wszystkie możliwości w walce o Twoją firmę.
Napisz do nas, a przeprowadzimy Cię bezpiecznie przez wszystkie procedury restrukturyzacyjne.